Je bekijkt nu Het verhaal van #1 Jeugdhulp

Het verhaal van #1 Jeugdhulp

Effectieve begeleiding voor gezinnen

Een succesverhaal van Coach’EmUp.
In dit blog delen we graag een inspirerend verhaal over hoe we een Iraaks gezin hebben geholpen omgaan met uitdagingen op het gebied van emotieregulatie en schoolprestaties. Door middel van onze oplossingsgerichte werkwijze en persoonlijke betrokkenheid hebben we positieve veranderingen teweeggebracht. Bent u op zoek naar professionele opvoedondersteuning en begeleiding voor uw gezin? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Kennismaking en intake

Als jeugdhulpverlener startten we het begeleidingsproces met een kennismakingsgesprek. Hierin hebben we onze werkwijze en onze rol als begeleider uitgelegd bij de jeugdige. We doen dit werk niet alleen, samen met andere externe partijen, zoals school, huisarts en eventueel psycholoog of andere hulpverleningsorganisaties helpen we kinderen en (jong) volwassenen naar een beter toekomstperspectief. Vervolgens hebben we een intakegesprek gehouden om de gezinssituatie te bespreken en de hulpvraag in kaart te brengen.

Veranderingen in thuissituaties

Het gezin waar we in dit verhaal de focus op leggen, bestaat uit een alleenstaande moeder, een 16-jarige jongere (Halim) en een 19-jarige zus. Helaas is de vader van het gezin kort voor de begeleiding overleden, wat leidde tot veranderingen in het gedrag van de 16-jarige. Moeder merkte dat haar zoon steeds vaker boosheid toonde en niet meer naar haar luisterde. Dit resulteerde in conflicten thuis en gesprekken op school over zijn gedrag.

Het verhaal van....

Halim heeft een aanzienlijke tijd doorgemaakt waarin hij niet naar school kon gaan, wat begrijpelijkerwijs frustrerend was. Gelukkig kwamen we in contact met een externe partij vanuit zijn oude school, die ons introduceerde aan een MBO-school en een toegewijde decaan die Halim graag wilde helpen. Ondertussen heeft Halim niet stilgezeten en is hij gaan werken. Hoewel hij moeite had om zijn afspraken na te komen, heeft hij geleerd van zijn fouten en de verantwoordelijkheden serieus genomen. Halim heeft ook persoonlijk ervaren wat het betekent om “geen doel te hebben”, maar deze ervaring heeft zijn intrinsieke motivatie aangewakkerd. In september zal hij beginnen met het volgen van niveau 4, waarmee hij zijn toekomst opbouwt met een duidelijk doel voor ogen.

Begeleiding in nieuwe stijl:

Voor dit gezin richtte de begeleiding zich voornamelijk op het ondersteunen van de jongere bij emotieregulatie en het bieden van opvoedondersteuning aan de moeder. We werkten op een systeem- en oplossingsgerichte manier, waarbij we de interactie tussen gezinsleden bespraken en de veranderingen sinds het overlijden van de vader analyseerden. We hebben de verwachtingen en wensen van zowel de ouder als de jongeren besproken en een vertrouwensband opgebouwd door middel van gesprekken en gezamenlijke activiteiten.

Het verhaal van Mariëlle:

Als professional word ik vaak geconfronteerd met weerstand en een gebrek aan intrinsieke motivatie. Uit mijn ervaring heb ik geleerd dat het bestrijden van weerstand niet de oplossing is. Soms zie je als professional dat een jeugdige een pad kiest waarvan je denkt: “Niet doen!” Dit is iets wat veel ouders herkennen. Ik heb Halim’s moeder ondersteund bij het loslaten van Halim, het nemen van eigen beslissingen, en het leren van zijn fouten. Hierdoor ervaarde Halim meer vrijheid. We hebben gesprekken gevoerd waarin we zijn keuzes hebben besproken en ik heb hem gevraagd naar de redenen achter die keuzes. Ik merkte dat Halim in staat was tot zelfreflectie en zijn eigen weg al had uitgestippeld. Door deze gesprekken voelde Halim zich serieus genomen en behandeld als iemand van zijn leeftijd en capaciteiten. Moeder vond dit in het begin zeker moeilijk, maar ik vond het bewonderenswaardig dat ze Halim toch de ruimte gaf om zijn eigen beslissingen te nemen en hem steeds meer vrijheid gaf.

Mariëlle Wittkampf
Jeugd- en Gezinsprofessional

Opvoedondersteuning:

Om tot dit punt te komen, hebben moeder en ik veel gesprekken gevoerd, waarbij moeder bereid was om ondersteuning te ontvangen en openstond voor nieuwe ideeën. Als professional vind ik het belangrijk om duidelijk te maken dat mijn rol niet is om de controle over te nemen, tenzij er sprake is van gevaar. Ouders kennen hun kinderen het beste en ik sluit aan bij wat eerder wel of niet heeft gewerkt. Ik heb een adviserende rol door uitleg te geven over de ontwikkeling van jeugdigen. Het is begrijpelijk dat het ouders moeite kost om hun kinderen los te laten wanneer ze richting volwassenheid gaan, zoals in dit geval. Ik heb moeder ondersteund door psycho-educatie toe te passen. We hebben gesprekken gevoerd over de ontwikkelingsfase waarin Halim zich nu bevindt en wat de kenmerken daarvan zijn. Het gedrag dat Halim liet zien, kwam volledig overeen met die kenmerken. Moeder kwam tot de conclusie dat ze de opvoeding van Halim vaak vergeleek met die van zijn zus, terwijl elke kind anders is. Ze kreeg handvatten om om te gaan met boosheid en weerstand van Halim, en ook om positieve aspecten te benaderen. We hebben de neiging om te benadrukken wat er niet goed gaat en te vergeten om te benoemen wat er wel goed gaat. Moeder heeft aangegeven positieve veranderingen in huis te ervaren. Dit ging natuurlijk niet zonder ups en downs, maar dat hoort erbij. Het vraagt geduld, maatwerk, empathie, positiviteit, consistentie en vooral structuur.

Werk samen met Coach'EmUp

Als Coach’EmUp zijn we er trots op dat we Halim en zijn moeder hebben kunnen ondersteunen in hun reis naar persoonlijke groei, intrinsieke motivatie en een succesvolle toekomst. We geloven dat met de juiste begeleiding en ondersteuning, iedereen obstakels kan overwinnen en zijn volledige potentieel kan bereiken.

Maak vandaag nog een afspraak voor opvoedondersteuning en ontdek hoe wij jou en je gezin kunnen helpen bij het bouwen aan een succesvolle toekomst!