Participatie interventie

Als UWV arbeidsdeskundige of adviseur intensieve dienstverlening heb je soms te maken met cliënten (klanten) die een uitkering ontvangen en die graag weer aan het werk willen, maar die nog niet klaar zijn voor een Werkfit of Naar werk traject. Voor deze klanten zet je samen met Coach’EmUp participatie interventie in, de modulaire dienst die gericht is op het activeren en participeren van de klant in de samenleving. 

Gecertificeerd partner

Participatie interventie is een maatwerktraject dat je samen met je klant en Coach’EmUp kunt vormgeven. Coach’EmUp is als re-integratiebedrijf een gecertificeerde partner van het UWV. We voldoen aan de kwaliteitseisen uit het inkoopkader. Fijn om te weten toch?

UWV multiproblematiek

Het re-integratieplan

Samen stellen we een jobcoach uit ons team aan, die jouw klant begeleidt bij het opstellen en uitvoeren van zijn of haar re-integratieplan. In dit plan stellen we samen met de klant doelen, activiteiten en resultaten die de klant wil bereiken met de participatie interventie. 

Onze jobcoaches helpt jouw klant om zijn of haar belemmeringen te overwinnen, zijn of haar sociale netwerk te vergroten, en deel te nemen aan activiteiten die aansluiten bij zijn of haar interesses en mogelijkheden. Onze jobcoaches pakken samen met de klant vrijwilligerswerk, een sport of hobby, cursus, of werkervaringsplaats op. De jobcoaches ondersteunen de klant ook bij praktische zaken, zoals regelen van vervoer, financiën, of gezondheid. 

Duur van het participatie interventie traject

De duur en intensiteit van participatie interventie is afhankelijk van de situatie en behoefte van de klant. Het kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Het is belangrijk dat de klant gemotiveerd is om mee te doen en dat hij of zij zich houdt aan de afspraken die hij of zij maakt met de jobcoach en het UWV. Daarom vinden wij het belangrijk dat het traject echt maatwerk is, want: iedereen is anders.  

Doelen behalen

Wij zorgen er met onze jobcoaches voor dat klanten zoveel mogelijk zelf de regie nemen over hun leven en weer deel gaan nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis. Zo creëren we:

Meer weten over hoe wij onze participatie interventie trajecten inrichten? Of vragen over onze aanpak?