Ons team van ervaren professionals staat klaar om samen met de cliënt concrete doelen te bereiken en positieve veranderingen te realiseren. We helpen motivatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen te versterken. Wij ondersteunen bij het zetten van de eerste stappen, op een passend tempo.

Bevorderen maatschappelijke deelname

Tijdens dit traject ondersteunen we cliënten actief bij het versterken van zowel hun fysieke als mentale veerkracht. We richten ons op het versterken van zelfvertrouwen, zelfbeeld en motivatie, wat leidt tot een verbeterde re-integratie in de maatschappij. Hierbij vinden we een gezonde balans tussen zelfstandigheid en benodigde ondersteuning. Onze aanpak legt de nadruk op persoonlijke effectiviteit en herstel van betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten. Ons team spreekt de taal van onze cliënten en toont diepgaand begrip en respect voor diverse geloven, culturen en talen. Stapsgewijs helpen wij hen te re-integreren in de maatschappij. We creëren hierbij een gezonde balans in wat de cliënt zelfstandig kan en waar hij of zij hulp bij nodig heeft. Een grote focus ligt op persoonlijke effectiviteit en de client weer mee laten doen met georganiseerde activiteiten:

Re-integratie

Passende dagbesteding

Dagbesteding die bij je past – We gaan samen met de cliënt op zoek naar een dagbesteding waar de cliënt voldoening uit haalt. Bijvoorbeeld samen met hem of haar naar de sportschool gaan of vrijwiligerswerk doen omdat je je dan weer onder de mensen bevindt. Om de cliënt te helpen bieden we vrijwilligersplekken en werkplekken aan in samenwerking met Stichting StartUpYourLife en HireUp, ons uitzendbureau. Uiteindelijk willen we ernaartoe werken dat de cliënt (weer) aan activiteiten in groepsverband kan doen. Omdat niemand hetzelfde is, geven we persoonlijke 1-op-1 begeleiding.

Sociaal netwerk opbouwen

Sociaal netwerk opbouwen – Daarnaast zullen wij de client ook helpen met het opbouwen van een sociaal netwerk. Hiervoor stimuleren wij de client zelf om optimaal gebruik te maken van zijn of haar eigen netwerk. Ook gebruiken wij het sociaal netwerk dat wij zelf hebben ten gunste van de client. Ook zullen wij werken aan de sociale en praktische vaardigheden door het geven van trainingen. Dit kan in groepsverband maar ook individueel. Onze aanpak:

Participatie interventie

Het kan voorkomen dat je door de voorgenoemde belemmeringen lang en geïsoleerd thuis komt te zitten. Bij de module participatie interventie focussen wij er daarom op om jouw maatschappelijke deelname te vergroten en je sociaal isolement te doorbreken.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

 Coach’EmUp ondersteunt je bij het versterken van je motivatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Daarnaast ondersteunen wij jou bij het zetten van de eerste stappen, op jouw tempo.

Begeleiding bij scholing

 Indien je werkfit bent (gemaakt) en het UWV heeft vastgesteld dat je scholing nodig hebt om aan het werk te gaan, maar het je nog niet lukt om dit zelfstandig door te lopen, kan CoachEmUp jou hierbij coachen en ondersteunen.

Naar Werk

Met het Werkfit traject ondersteunen wij jou bij het zetten van de stappen richting de arbeidsmarkt. Wij vestigen onze focus op drie aandachtsgebieden, zoals het versterken van de werknemersvaardigheden, het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktpositie in kaart brengen.

Succesverhaal Jamal

Succesverhaal Jaouad

Jarenlange ervaring binnen Coach'EmUp

Samen met cliënten kijken we op welke leefgebieden zij vastlopen en hoe we de problemen het hoofd kunnen bieden door het inzetten en ontwikkelen van de eigen kracht.

Leefgebieden waar cliënten mogelijk op vastlopen zijn: wie ben ik als persoon, persoonlijke verzorging, communicatie, vrijetijdsbesteding, contacten aangaan en onderhouden en vrijetijdsbesteding.