Coaching naar een toekomstperspectief

Onze missie en visie

Coach’EmUp streeft naar een inclusieve samenleving en komt op voor gezinnen & (jong)volwassenen met een multiculturele achtergrond. Wij vinden dat niet iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen in de maatschappij: Dit kan bijvoorbeeld komen door hun achtergrond, het gebrek aan praktische vaardigheden, een beperkt sociaal netwerk en/of gezondheid. 

Coach’EmUp wil opkomen voor de multiculturele maatschappij door de persoonlijke ontwikkeling van de doelgroep te bevorderen met ambulante begeleiding, jeugdhulpverlening en re-integratie. Met deze diensten komen we op voor (jong)volwassenen & gezinnen en bieden we hen de tools om hun zelfredzaamheid te bevorderen, de regie in eigen hand te nemen en hun daarmee een positief toekomstperspectief te bieden. 

Coach’EmUp is outreachend en speelt als een schakel voor (Jong)volwassenen & gezinnen als sociaal vangnet om hun vicieuze cirkel te doorbreken. Hierbij werkt Coach’EmUp in gesprek met gemeenten, de overheid en andere partijen aan een gezond leefklimaat en gelijke kansen voor iedereen.

 

Altijd op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Een greep uit onze partners