Coaching naar een toekomstperspectief

Onze missie en visie

CoachEmUp streeft naar een inclusieve samenleving waarin kwetsbare burgers, zowel jongeren als volwassenen, actief deelnemen aan de maatschappij. Wij doen dit door de persoonlijke vorming en talentontwikkeling van de doelgroep te bevorderen middels persoonlijke begeleiding. Hiermee bieden wij onze doelgroep de handvatten aan om hun plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijkertijd voorkomen wij hiermee een verlies aan human capital, ofwel het arbeidsvermogen van de doelgroep. Zo voorzien wij bedrijven van maatschappelijk verantwoord personeel, verbeteren wij het diversiteitsbeleid van bedrijven en ondersteunen wij kwetsbare jongeren en volwassenen bij het vergroten van hun maatschappelijke participatie.

 

Altijd op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Een greep uit onze partners