UWV Modulaire dienstverlening

Met onze persoonlijke begeleiding en maatwerk begrijpen we individuele behoeften en doelen. We helpen niet alleen bij het vinden van werk, maar ondersteunen ook bij persoonlijke groei en duurzaam aan het werk gaan.

Verbinding

Onze visie is dat je mensen het beste kunt begeleiden als jij hén begrijpt en zij jou. Dáár ontstaat de verbinding. Onze re-integratie coaches zijn veelal ervaringsdeskundigen en weten dat het niet altijd makkelijk is om weer aan de slag te gaan. Op basis van vertrouwen en doorzettingsvermogen kun je veel bereiken samen.

Coach’EmUp onderscheidt zich als re-integratiebureau door ervaring met een multiculturele doelgroep, meertaligheid van onze coaches, laagdrempelige aanpak, out of the box oplossingen, een groot multicultureel netwerk en: geen wachtlijst

Re-integratie


Re-integratie trajecten

Coach’EmUp is gespecialiseerd in professionele begeleiding van UWV re-integratie trajecten. Onze onafhankelijke begeleiding en persoonlijke aanpak zorgen voor een succesvolle re-integratie. We nemen de tijd om individuele behoeften en doelen te begrijpen en stellen een strategisch plan op dat aansluit bij hun specifieke situatie. Door onze expertise zijn we in staat om effectieve re-integratie trajecten te bieden die niet alleen gericht zijn op het vinden van werk, maar ook op het versterken van persoonlijke groei en het creëren van duurzame successen. 


Modulaire dienstverlening

Re-integratiebedrijf Coach’EmUp helpt cliënten o.a. bij het vinden van werk. We bieden ondersteuning bij het behalen van een diploma of bij het regelen van praktische zaken. Alles onder één dak, wel zo makkelijk! Ons team van ervaren professionals staat klaar om samen met de cliënt concrete doelen te bereiken en positieve veranderingen te realiseren. Onze re-integratie coaches bieden: 

Participatie interventie

Bij de module participatie interventie focussen wij er op om maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement te doorbreken.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

 Coach’EmUp ondersteunt bij het versterken van motivatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Daarnaast ondersteunen wij bij het zetten van de eerste stappen, op een passend tempo.

Werkfit/ Naar Werk

Met het Werkfit traject ondersteunen wij bij het zetten van weer de eerste stappen richting de arbeidsmarkt. Wij vestigen onze focus op drie aandachtsgebieden: versterken van de werknemersvaardigheden, het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en de arbeidsmarktpositie in kaart brengen.

Begeleiding Bij Scholing

Indien iemand werkfit is (gemaakt) en het UWV heeft vastgesteld dat er scholing nodig is om aan het werk te kunnen, maar dit niet zelfstandig kan, is Coach’EmUp er om hierbij te coachen en ondersteunen.

Scorekaart klanttevredenheidsonderzoek re-integratie

Coach'emup scoort al drie jaar op rij hoger dan een 8 in klanttevredenheidsonderzoek

Bij Coach’emup zijn we trots dat we al drie jaar op rij hoger dan een 8 scoren in het klanttevredenheidsonderzoek van Veldwerk Optimaal BV. Dit onderzoek, dat voldoet aan de strenge eisen van het UWV, laat zien dat onze cliënten zeer tevreden zijn over onze re-integratiediensten. We blijven hard werken om onze hoge kwaliteit en klanttevredenheid te behouden en verder te verbeteren.

Maatschappelijke deelname:
jouw partner in arbeidsmarktstappen

Tijdens dit traject ondersteunen we cliënten actief bij het versterken van zowel hun fysieke als mentale veerkracht. We richten ons op het versterken van zelfvertrouwen, zelfbeeld en motivatie, wat leidt tot een verbeterde re-integratie in de maatschappij. Hierbij vinden we een gezonde balans tussen zelfstandigheid en benodigde ondersteuning. Onze aanpak legt de nadruk op persoonlijke effectiviteit en herstel van betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten. Ons team spreekt de taal van onze cliënten en toont diepgaand begrip en respect voor diverse geloven, culturen en talen. Stapsgewijs helpen wij hen te re-integreren in de maatschappij. We creëren hierbij een gezonde balans in wat de cliënt zelfstandig kan en waar hij of zij hulp bij nodig heeft. Een grote focus ligt op persoonlijke effectiviteit en de client weer mee laten doen met georganiseerde activiteiten:

Dagbesteding die bij je past – We gaan samen met de cliënt op zoek naar een dagbesteding waar de cliënt voldoening uit haalt. Bijvoorbeeld samen met hem of haar naar de sportschool gaan of vrijwiligerswerk doen omdat je je dan weer onder de mensen bevindt. Om de cliënt te helpen bieden we vrijwilligersplekken en werkplekken aan in samenwerking met Stichting StartUpYourLife en HireUp, ons uitzendbureau. Uiteindelijk willen we ernaartoe werken dat de cliënt (weer) aan activiteiten in groepsverband kan doen. Omdat niemand hetzelfde is, geven we persoonlijke 1-op-1 begeleiding.

Sociaal netwerk opbouwen – Daarnaast zullen wij de client ook helpen met het opbouwen van een sociaal netwerk. Hiervoor stimuleren wij de client zelf om optimaal gebruik te maken van zijn of haar eigen netwerk. Ook gebruiken wij het sociaal netwerk dat wij zelf hebben ten gunste van de client. Ook zullen wij werken aan de sociale en praktische vaardigheden door het geven van trainingen. Dit kan in groepsverband maar ook individueel. Onze aanpak:

Werkfit maken:
weer terug naar werk

Coach’EmUp hanteert diverse effectieve methodieken en instrumenten om onze cliënten optimaal te ondersteunen. We passen onder andere oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering, taakgerichte hulpverlening, de peer-to-peer methode, vrijbaan empowerment en de cirkel van gedragsverandering toe. Welke methode we kiezen, hangt af van de hulpvraag en mogelijkheden van de cliënt. Onze professionals selecteren een methode of combinatie van methoden en instrumenten die het beste aansluiten op de gestelde doelen van de cliënt. In samenwerking met Stichting StartUpYourLife en HireUp, ons uitzendbureau bieden wij:

Begeleiding bij scholing

Onze expertise ondersteunt mensen zonder startkwalificaties, thuiszitters, voortijdige schoolverlaters, kandidaten met een Wajong, WIA of Ziektewetuitkering. We staan klaar om eenieder te ondersteunen die hulp nodig heeft, dat kan dus ook een client zijn die op zijn 30e nog thuis woont

Re-integratie met Coach'EmUp:
een succesverhaal

Coach’EmUp streeft ernaar mensen weer op weg te helpen naar de arbeidsmarkt. Het doel van onze begeleiding is ervoor zorgen dat onze cliënten meedoen in de maatschappij. Het doel binnen Modulaire Dienstverlening is dat cliënten, na het traject, er weer aan toe zijn om de volgende  stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Wij inspireren onze cliënten om te denken in mogelijkheden en kansen. We gaan een uitdaging niet uit de weg en hebben ervaring met uitdagende gevallen: bijvoorbeeld cliënten met met biculturele achtergrond en multiproblematiek. Wij gaan altijd de uitdaging aan en boeken tegen verwachtingen in succes. Overtuigd van onze aanpak? Neem dan contact met ons op: