Begeleiding bij scholing

Scholing kan essentieel zijn voor het succesvol re-integreren van cliënten in de arbeidsmarkt. Met onze creatieve aanpak en perspectief vanuit o.a. ervaringsdeskundigheid kunnen we cliënten helpen bij het realiseren van hun scholingsdoelen en het bereiken van duurzaam werk. 

Verbinding

Onze visie is dat je mensen het beste kunt begeleiden als jij hén begrijpt en zij jou. Dáár ontstaat de verbinding. Onze re-integratie coaches zijn veelal ervaringsdeskundigen en weten dat het niet altijd makkelijk is om weer aan de slag te gaan. Op basis van vertrouwen en doorzettingsvermogen kun je veel bereiken samen.

Coach’EmUp onderscheidt zich als re-integratiebureau door ervaring met een multiculturele doelgroep, meertaligheid van onze coaches, laagdrempelige aanpak, out of the box oplossingen, een groot multicultureel netwerk en: geen wachtlijst

Re-integratie


Het proces van begeleiding bij scholing

Bij Coach’EmUp begint het proces van begeleiding bij scholing met een grondige intake en assessment van de behoeften van een cliënt. Vervolgens werken we samen aan het opstellen van een persoonlijk scholingsplan, waarbij we rekening houden met interesses, vaardigheden en doelen. Hiermee identificeren we aan het begin van het traject passende scholingsmogelijkheden en gaan we aan de slag. 


Een verfrissend resultaat

Het uiteindelijke doel van begeleiding bij scholing is dat cliënten met succes hun scholingsdoelen bereiken en klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Coach’EmUp.nl zet zich in om hen niet alleen te scholen, maar ook te empoweren en te inspireren. 

Onze expertise omvat mensen zonder startkwalificaties, thuiszitters, voortijdige schoolverlaters, kandidaten met een Wajong, WIA of Ziektewetuitkering. Onze cliënten hebben vaak een multiculturele achtergrond en worstelen met diverse uitdagingen zoals identiteitsproblemen, mentale klachten en kansenongelijkheid. 

Onze inventieve aanpak en gedurfd perspectief zorgen voor een verfrissend resultaat: zelfverzekerde en gemotiveerde individuen die klaar zijn om hun carrière nieuw leven in te blazen. 

Waarom kiezen voor Coach'EmUp?

Bij Coach’EmUp.nl geloven we in een persoonlijke en inventieve aanpak. Onze deskundige professionals begrijpen de unieke behoeften en uitdagingen van uw cliënten, ongeacht hun achtergrond. We bieden maatwerkbegeleiding om scholingstrajecten effectief te laten verlopen. Ons gedreven team zet zich in om te zorgen dat uw cliënten niet alleen scholing krijgen, maar ook de juiste ondersteuning en begeleiding om hun doelen te bereiken. Onze coaches: 

Als u als arbeidsdeskundige van het UWV op zoek bent naar een partner met een vernieuwende kijk op begeleiding bij scholing, neem dan contact op met  Coach’EmUp.nl.  

Re-integratie met Coach'EmUp:
een succesverhaal

Coach’EmUp streeft ernaar mensen weer op weg te helpen naar de arbeidsmarkt. Het doel van onze begeleiding is ervoor zorgen dat onze cliënten meedoen in de maatschappij. Het doel binnen Modulaire Dienstverlening is dat cliënten, na het traject, er weer aan toe zijn om de volgende  stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Wij inspireren onze cliënten om te denken in mogelijkheden en kansen. We gaan een uitdaging niet uit de weg en hebben ervaring met uitdagende gevallen: bijvoorbeeld cliënten met met biculturele achtergrond en multiproblematiek. Wij gaan altijd de uitdaging aan en boeken tegen verwachtingen in succes. Overtuigd van onze aanpak? 

Een verfrissend resultaat

Het uiteindelijke doel van begeleiding bij scholing is dat cliënten met succes hun scholingsdoelen bereiken en klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Coach’EmUp.nl zet zich in om hen niet alleen te scholen, maar ook te empoweren en te inspireren. 

Onze expertise omvat mensen zonder startkwalificaties, thuiszitters, voortijdige schoolverlaters, kandidaten met een Wajong, WIA of Ziektewetuitkering. Onze cliënten hebben vaak een multiculturele achtergrond en worstelen met diverse uitdagingen zoals identiteitsproblemen, mentale klachten en kansenongelijkheid. 

Onze inventieve aanpak en gedurfd perspectief zorgen voor een verfrissend resultaat: zelfverzekerde en gemotiveerde individuen die klaar zijn om hun carrière nieuw leven in te blazen. 


Een verfrissend resultaat