Lange wachtlijsten in de jeugdzorg

wachtlijsten in de jeugdzorg

Veel gezinnen in Nederland wachten te lang op jeugdzorg, waardoor hun problemen erger worden. Deze lange wachttijden komen door meer vraag naar hulp dan aanbod, minder geld en ingewikkelde procedures. Gemeenten hebben vaak te weinig budget om voldoende hulp aan te bieden. De kwaliteit en beschikbaarheid van jeugdzorg verschilt per regio sinds gemeenten hiervoor individueel verantwoordelijk zijn.  

Het gevolg van lange wachtlijsten in de jeugdzorg 

Het probleem van deze lange wachtlijsten is dat gezinnen het vertrouwen in het systeem verliezen. Ze voelen zich in de steek gelaten en raken gefrustreerd door alle regels en het gebrek aan duidelijkheid over hoe lang ze nog moeten wachten. Dit kan ervoor zorgen dat ze de moed verliezen om hulp te zoeken of mee te werken aan behandelingen wanneer die eindelijk beschikbaar komen.  

Lange wachtlijsten in de jeugdzorg hebben nare gevolgen

Bij Coach’EmUp zien we elke dag de nare gevolgen van lange wachtlijsten voor kinderen en jongeren die snel hulp nodig hebben. Deze kinderen zitten vaak in een moeilijke situatie en hebben direct hulp nodig. Als ze hun recht op jeugdzorg niet op tijd krijgen, kunnen hun problemen erger worden, wat slecht is voor hun gezondheid, het gezin en hun schoolsituatie. 

Wat Coach’EmUp merkt van de lange wachtlijsten in de jeugdzorg

Bij Coach’EmUp merken we dat lange wachtlijsten in de jeugdhulpverlening vaak zorgen voor grotere problemen. Kinderen en jongeren die bijvoorbeeld last hebben van angst, depressie of gedragsproblemen, raken zonder hulp verder in de problemen. Ze voelen zich vaak machteloos en hun klachten worden erger. Dit zorgt er vaak voor dat ze uiteindelijk meer en langduriger hulp nodig hebben, wat uiteindelijk duurder en moeilijker is dan wanneer ze eerder geholpen waren. 

CEU-team-medewerkers-Saloua

Geschreven door: Saloua Ouari 
Zorgcoördinator en Manager hulpverlening
Coach’EmUp

De wachtlijsten moeten structureel aangepakt worden

Bij Coach’EmUp proberen we deze problemen te verminderen door zo flexibel mogelijk te zijn met onze eigen diensten. We proberen altijd een manier te vinden om toch snel hulp te bieden, al is het maar tijdelijk of via een andere oplossing. Maar dit is niet genoeg en wordt snel ingewikkeld. Er moet op een hoger niveau iets veranderen om deze wachtlijsten structureel aan te pakken en ervoor te zorgen dat alle kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben. 

Op tijd hulp vragen in de jeugdzorg lukt niet

Wat we ook vaak zien, zijn ouders die niet weten hoe ze moeten omgaan met het gedrag van hun kinderen en de problemen die thuis spelen. Ze weten vaak niet waar ze hulp kunnen vinden. Wanneer ze dan eindelijk hulp zoeken, krijgen ze vaak te horen dat het probleem nog niet groot genoeg is om direct hulp te krijgen, of ze moeten lang wachten op een intake. Ondertussen verergeren de problemen en kunnen de ruzies thuis zo escaleren dat de veiligheid in gevaar komt. Hierdoor kan het gebeuren dat ouders, die eigenlijk op tijd om hulp hebben gevraagd, nu te maken krijgen met Veilig Thuis. Dit maakt dat ouders zich onbegrepen voelen. 

Voorbeeld uit onze praktijk

Een duidelijk voorbeeld uit onze praktijk is dat van een jong gezin dat jeugdzorg zocht bij de gemeente voor hun vijfjarige zoon, Joris. Joris had ernstige gedragsproblemen en er waren nog geen onderzoeken gedaan naar zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Hierdoor konden de leerkrachten op zijn school zijn gedrag niet meer aan. Het kostte hun te veel energie om zijn gedrag te veranderen, waardoor de andere leerlingen minder aandacht kregen. Bovendien had het gedrag van Joris invloed op de andere kinderen in zijn klas; hij hield vaak de les op of andere kinderen gingen zijn gedrag kopiëren. 

Zonder begeleiding zou Joris thuis komen te zitten 

Als gevolg hiervan zou Joris niet langer op zijn huidige school kunnen blijven. De enige manier waarop hij op school zou kunnen blijven, was door de aanwezigheid van een begeleider in de klas speciaal voor Joris. Zonder deze begeleiding zou Joris thuis komen te zitten, zonder uitzicht op wanneer hij weer naar school zou kunnen gaan. De gezinscoach van het gezin zei dat het zeker nog zes maanden zou duren voordat Joris eventueel terug naar school zou kunnen, vanwege de lange wachtlijsten voor de benodigde onderzoeken en begeleiding. 

Dankzij onze snelle jeugdhulpverlening kon Joris op school blijven 

In haar wanhoop deed de moeder van Joris, Sarah, haar beklag bij de huisarts, die haar vervolgens doorverwees naar Coach’EmUp. Doordat wij geen wachtlijsten hadden, konden we direct aan de slag met Joris en zijn moeder. Onze hulpverlener, Yassin, startte onmiddellijk met observaties in de klas om een beter beeld te krijgen van Joris’ situatie. Dankzij onze snelle hulp kon Joris met de juiste ondersteuning en aanpassingen op school blijven, wat een wereld van verschil maakte voor zowel hem als zijn moeder. 

Zit jij vast in een te lange wachtlijst?

Wacht niet langer en neem vandaag nog contact met ons op. Samen kunnen we ervoor zorgen dat jij of je kind de hulpverlening krijgt die nodig is, zonder maanden te hoeven wachten. We kunnen je binnen 10 dagen een intakegesprek aanbieden!