Certificeringen

Bij Coach’EmUp geloven we dat de kracht van onze coaching en hulpverlening sterk zijn én blijven door de kennis en inzet van ons professionele team. Door te blijven investeren in professionele ontwikkeling zorgen we ervoor dat we altijd de beste zorg en ondersteuning kunnen bieden.

We blijven ons ontwikkelen

Bij Coach’EmUp zijn we toegewijd aan de professionele ontwikkeling en continue verbetering van onze coaches. We zorgen ervoor dat al onze teamleden regelmatig trainingen volgen en de noodzakelijke certificeringen behalen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Hieronder vind je een overzicht van de certificeringen en trainingen die onze coaches hebben voltooid.

Ambulante begeleiding

Certificaten en erkenningen

We zijn trots op onze HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) door KIWA, wat betekent dat we voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen voor de zorgsector. Dit waarborgt dat onze diensten van hoge kwaliteit en betrouwbaar zijn.

Coach’EmUp is opgenomen in het WMO-register (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze erkenning toont aan dat we voldoen aan de eisen en richtlijnen voor maatschappelijke ondersteuning, waardoor we cliënten kunnen helpen met een breed scala aan zorg- en ondersteuningsdiensten.

We zijn een erkend partner van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Deze samenwerking stelt ons in staat om mensen te ondersteunen bij het vinden van werk en het bieden van re-integratiediensten, waardoor we bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Kwalificaties van onze hulpverleners

Dit diploma toont aan dat onze hulpverleners een gedegen opleiding hebben gevolgd op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Zij zijn getraind in het ondersteunen van individuen en groepen bij het omgaan met hun persoonlijke en sociale problemen.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een erkend register voor professionals in de jeugdzorg. Deze registratie verzekert dat onze hulpverleners voldoen aan de eisen van professionaliteit en voortdurende professionele ontwikkeling binnen de jeugdzorg.

Deze training biedt onze hulpverleners een raamwerk voor het veilig werken met kinderen. De training Signs of Safety is gericht op het bouwen van veiligheidsnetwerken rond families om kinderen te beschermen tegen mishandeling en verwaarlozing.

Deze geavanceerde training bouwt voort op de basisprincipes van Signs of Safety en is bedoeld voor ervaren hulpverleners die hun vaardigheden en interventietechnieken verder willen verdiepen.

Deze training stelt onze hulpverleners in staat om signalen van huiselijk geweld te herkennen en te reageren volgens de wettelijke meldcode. Het biedt richtlijnen voor het beoordelen van risico’s en het nemen van passende stappen om slachtoffers te ondersteunen.

Deze training bereidt onze hulpverleners voor om zelf trainingen te ontwerpen en te geven. Het versterkt hun vaardigheden in het overbrengen van kennis en het begeleiden van leerprocessen, wat essentieel is voor het verspreiden van expertise binnen de organisatie en daarbuiten.

Deze training richt zich op het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het biedt inzicht in hoe deze doelgroep informatie verwerkt en wat hun specifieke behoeften zijn. Dit is essentieel om effectief te kunnen ondersteunen en communiceren met cliënten die een licht verstandelijke beperking hebben.

Deze training zorgt ervoor dat onze hulpverleners werken volgens de ethische normen en waarden van de beroepscode. Het omvat ook kennis over tuchtrecht, wat helpt om de integriteit en professionaliteit binnen de zorg en organisatie te handhaven en vertrouwen van cliënten te waarborgen.

Deze training zorgt ervoor dat onze hulpverleners een evenwichtige ondersteuning kunnen bieden in situaties waar meerdere belanghebbenden betrokken zijn. Het stelt onze professionals in staat om objectief te blijven en elke partij eerlijk en respectvol te behandelen.

Aandachtsfunctionarissen spelen een belangrijke rol in het signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze training biedt de kennis en tools die nodig zijn om deze verantwoordelijkheden effectief te vervullen en de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen.

Deze training benadrukt het belang van samenwerking en gezamenlijke besluitvorming met ouders en jeugdigen. Het stelt onze hulpverleners in staat om op een inclusieve manier te werken, wat leidt tot beter afgestemde en effectievere hulpverlening.

Motiverende gespreksvoering is een techniek die gericht is op het versterken van de eigen motivatie en betrokkenheid van cliënten bij hun herstelproces. Deze methode is bijzonder waardevol om positieve veranderingen te bewerkstelligen en weerstand tegen hulp te verminderen.

Dit certificaat toont aan dat onze hulpverleners specifieke kennis en vaardigheden hebben om effectief te werken met personen die binnen het autismespectrum (ASS) vallen. Het begrijpen van de unieke behoeften en uitdagingen van deze doelgroep is belangrijk voor het bieden van passende ondersteuning.

Onze teamleiders hebben

Onze teamleiders hebben allemaal een diploma van een hogere beroepsopleiding in een relevant vakgebied. Dit waarborgt dat zij niet alleen de benodigde theoretische kennis hebben, maar ook praktische vaardigheden die essentieel zijn voor effectief leiderschap en teambeheer.

Om hun vaardigheden scherp te houden en te blijven verbeteren, ondergaan onze teamleiders regelmatig teamcoaching. Deze sessies zijn gericht op het versterken van hun capaciteiten in leiderschap, conflictoplossing, en het bevorderen van teamdynamiek. Teamcoaching helpt hen ook om nieuwe strategieën en benaderingen te leren die direct toepasbaar zijn in hun dagelijkse werk, wat bijdraagt aan een positieve en productieve werkomgeving.

Alle professionals zijn

Alle professionals bij Coach’EmUp zijn getraind in cybersecurity, in samenwerking met studenten van de Haagse Hogeschool. Deze training zorgt ervoor dat ons team niet alleen up-to-date is met de nieuwste veiligheidsprotocollen en technieken, maar ook bewust is van de belangrijkste cyberdreigingen en hoe deze effectief te beheren. Het partnerschap met de Haagse Hogeschool brengt frisse inzichten en de nieuwste academische benaderingen direct naar onze praktijk, wat bijdraagt aan een veiligere en meer beveiligde werkomgeving voor zowel onze cliënten als ons personeel.

Leden van het managementteam beschikken over

Elk lid van het managementteam heeft een hogere beroepsopleiding afgerond in een veld dat direct relevant is voor hun rol binnen onze organisatie.

Leden van het managementteam van Coach’EmUp volgen een doorlopend ontwikkelprogramma om ervoor te zorgen dat ze voortdurend nieuwe managementvaardigheden en leiderschapstactieken leren. Dit helpt hen om effectief in te spelen op veranderende bedrijfsomstandigheden, de productiviteit te verhogen en een positieve bedrijfscultuur te bevorderen.

Een aantal leden van het managementteam hebben een Bedrijfshulpverlening (BHV) opleiding succesvol afgerond. Dit betekent dat ze getraind zijn in het verlenen van eerste hulp, het bestrijden van brand en het evacueren van gebouwen in geval van nood, wat essentieel is voor de veiligheid van zowel het personeel als cliënten.

Over onze strategische adviseurs en opleiders

Bij Coach’EmUp zijn we trots op de expertise en kwalificaties van onze adviseurs. Onze strategisch adviseur heeft een HBO-diploma in Social Work en aanvullende scholing in Human Resources Management (HRM), samen met een NVAO-erkende Master in Human Organisational Behaviour. Onze adviseur opleidingen beschikt over een eerste graads onderwijsbevoegdheid en heeft een BKE certificaat. Deze adviseur is ook geregistreerd bij de LVSC als supervisor, leersupervisor en docent supervisiekunde. Deze combinatie van kennis en ervaring stelt ons team in staat om een hoge kwaliteit begeleiding en professionele ontwikkeling te bieden.

Kwaliteitsgaranties op organisatieniveau

Al onze coaches en supervisoren zijn geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Deze registratie waarborgt dat zij voldoen aan de hoogste standaarden van professionaliteit en deskundigheid in hun vakgebied.

Onze opleiders en trainers beschikken over een didactische opleiding in Beroepsgericht Didactisch Vakmanschap (BDV) voor het hoger onderwijs. Dit zorgt ervoor dat zij de nodige vaardigheden en kennis hebben om effectieve en betrokken leeromgevingen te creëren.

Onze trainers zijn getraind in het toetsen op kwalificaties. 

Beroepsverenigingen en initiatieven

We zijn lid van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Deze aansluiting bevestigt onze inzet voor de professionele ontwikkeling en ethische standaarden binnen het sociaal werk.

We zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Dit lidmaatschap ondersteunt onze expertise op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling, wat ons helpt bij het bieden van hoge kwaliteit begeleiding en trainingen.

We zijn trots op onze deelname aan de Haagse Aanpak voor gelijke stagekansen. Dit initiatief bevordert gelijke kansen voor alle studenten bij het vinden van stageplaatsen, wat bijdraagt aan een eerlijke en inclusieve leeromgeving.

Actuele succesvolle en gewaardeerde projecten

Niet hangen maar helpen is een project voor hangjongeren in de Coronatijd. Het project werd geselecteerd voor de landelijke tentoonstelling over Corona. Wij zijn trots over de belangstelling van de Provincies en Koning Willem Alexander bij dit project.

www.haagseaanpak.nl. Is onderdeel van het Hogeschool Inholland onderzoeksproject de ‘Haagse aanpak Gelijke Stagekansen’

Coach’EmUp maakt deel uit van de stuurgroep waarin interventies en initiatieven zijn ontwikkeld met als doel het bewustzijn en de kennis rondom het thema stagediscriminatie te vergroten.

Logo Coach'EmUp

Waarom kan Coach’EmUp jou helpen?

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze certificeringen en trainingen? Neem dan gerust contact op met onze zorgcoördinator Saloua Ouari. Je kunt haar bereiken via  070-7200 203 of info@coachemup.nl.