Sociale zekerheid

Coach’EmUp is gespecialiseerd in het begeleiden van bi-culturele jongvolwassenen. Echter wij doen ook meer. Wij begeleiden ook mensen zonder startkwalificaties, thuiszitters en/of voortijdig schoolverlaters, kandidaten met een Wajong en/of WIA-uitkering en/of ziektewetuitkering. 
Iedereen die ons hulp nodig heeft is welkom.

Spoor 1 onderzoek

Een Spoor 1 onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van werkgevers en arbodiensten wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid bij een werknemer. Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van verschillende vragen, zoals: is het eigen werk nog passend voor de werknemer? Kan het eigen werk passend gemaakt worden? Zijn er binnen het eigen bedrijf andere passende functies beschikbaar? Is het nodig om te starten met een Spoor 2 traject waarbij gezocht wordt naar passend werk buiten het eigen bedrijf? Of is het aanvragen van een vervroegde IVA-uitkering de beste optie?

business-success.jpg
pexels-fauxels-3183197

Second opinion spoor 1

Wanneer er twijfel bestaat over de beoordeling van een arbeidsdeskundige door de werknemer of werkgever, kan er bij UWV een Deskundigen Oordeel worden aangevraagd. Helaas biedt deze optie vaak maar beperkte antwoorden op de vragen die er zijn en is het oordeel voornamelijk gericht op het verleden en heden. Voor een onafhankelijke en toekomstgerichte beoordeling schakelt u ons in voor een second opinion spoor 1.

Bij Coach’EmUp voeren wij ons eigen onderzoek uit en geven wij u een gedegen advies. Als onafhankelijke partij zijn wij niet gebonden aan UWV en hebben wij geen belang bij de uitkomst van ons onderzoek. Ons advies is dan ook puur gebaseerd op de feiten en de situatie van de werknemer.Onze second opinion richt zich niet alleen op het verleden en heden, maar kijkt ook naar de toekomst. Wij onderzoeken of het eigen werk passend is en of het passend gemaakt kan worden. Daarnaast bekijken wij of er ander passend werk binnen het bedrijf is en of er een spoor 2 traject moet worden gestart. Indien nodig adviseren wij ook over een vervroegde IVA aanvraag.

Second opinion spoor 1

Als werkgever of werknemer kun je soms twijfelen aan de beoordeling van de arbeidsdeskundige. Een Deskundigenoordeel bij UWV kan dan uitkomst bieden, maar geeft vaak maar beperkt antwoord op de vragen die je hebt. Bovendien doet een Deskundigenoordeel in principe alleen uitspraken over het verleden en heden, niet over de toekomst. In dat geval biedt Coach’EmUp een onafhankelijke second opinion op maat. Wij voeren ons eigen onderzoek uit en adviseren u over de beste oplossing.

Begeleiding bij UWV-contact

Als werknemer die uitvalt komt er veel op je af. Er zijn talloze regels en onzekerheden over je toekomst. Bij Coach’EmUp begrijpen we dat en bieden we graag ondersteuning tijdens de eerste twee jaar van verzuim, de zogenaamde Poortwachter-periode. We kunnen u helpen met uw communicatie met UWV en zelfs meegaan naar de afspraak voor de WIA-keuring, als u dat wenst. Zo kunt u erop vertrouwen dat u de juiste ondersteuning krijgt tijdens deze moeilijke periode.

coachemup-business

Re-integratie met Coach'EmUp:
jouw partner in arbeidsmarktstappen

Coach’EmUp streeft ernaar jongvolwassenen op weg te helpen naar de arbeidsmarkt. Het doel van onze begeleiding is ervoor zorgen dat onze cliënten meedoen in de maatschappij. Het doel is om cliënten binnen Modulaire Dienstverlening is dat zij, na het traject, er weer aan toe zijn om de volgende  stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Cliënten van Coach’EmUp zijn vaak mensen met een bi-culturele achtergrond die te maken hebben met multi-problematiek, we hebben ervaring met uitdagende gevallen. Wij gaan hierbij altijd de uitdaging aan en boeken vaak tegen verachtingen in successen. Wij inspireren onze cliënten om  te denken in mogelijkheden en kansen. En hebben hiermee succes. Lees vooral onze succesverhalen, als je wilt weten wat wij met succes bedoelen. Lees het verhaal verder van Nordin.