Werkwijze

CoachEmUp maakt gebruiken van verschillende methodieken, methoden en instrumenten. CoachEmUp maakt gebruik van oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering, taakgerichte hulpverlening, de peer to peer methode, de Vrijbaan empowerment en de cirkel van gedragsverandering. De verschillende ondersteunings- en begeleidingsmethoden zijn afhankelijk van de hulpvraag en mogelijkheden van de cliënt. Vervolgens ligt de keuze bij de professionals om een methode of een combinatie van methoden en instrumenten te kiezen die het meest effectief zal zijn om de gestelde doelen van de cliënt te bereiken.

De ondersteuning die wij bieden kan bestaan uit één op één gesprekken over verschillende leefgebieden (problemen), doelen opstellen, mogelijkheden/onmogelijkheden bekijken en oplossingsgericht werken. De hulp op weg naar zelfstandigheid ligt bij het vergroten van jouw zelfverzekerdheid en mogelijkheden, hiervoor kan je bij CoachEmUp terecht. Bij CoachEmUp word jij gesteund om na de begeleiding zelfredzaam te zijn, een stabieler leven en een betere toekomst te hebben.