Jeugdhulp bij Coach'EmUp

Coach’EmUp is een gespecialiseerde jeugdhulpverleningsorganisatie die zich richt op het bieden van toegankelijke, oplossingsgerichte en cultuurgevoelige begeleiding en behandeling aan jongeren en hun ouders. Ons team bestaat uit zorgvuldig gekozen en getrainde professionals met de juiste vaardigheden en intrinsieke motivatie om jongeren te begrijpen en te ondersteunen.

Samen voor goede jeugdhulp

We hechten veel waarde aan respect, gelijkwaardigheid, empathie, transparantie en open communicatie, waardoor we flexibel kunnen inspelen op de leefwereld van onze cliënten. het opbouwen van een positieve ouder-kindrelatie en het versterken van opvoedvaardigheden.

Via een gezinsgerichte en vraag gestuurde aanpak streven we naar verbetering van het welzijn en de ontwikkeling van jongeren, en versterking van de band tussen ouders en kinderen. Daarnaast richten we ons op het aanleren van vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid, zodat zowel jongeren als ouders concrete handvatten krijgen waarmee ze in hun dagelijks leven aan de slag kunnen.

Onder onze hulpverlening vallen onder andere de volgende diensten:

jeugdhulp coachemup jeugd

De unieke aanpak van Coach'EmUp voor duurzame gedragsverbetering

Coach’EmUp biedt uitgebreide ondersteuning aan gezinnen, kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstanden en/of psychiatrische problematiek. Wij geloven in onze unieke ‘Coaching Empowerment Up aanpak’, waarmee we duurzame gedragsverbeteringen realiseren en jongeren zelfredzaam maken. Bij Coach’EmUp begrijpen we dat gezinnen soms praktische problemen hebben die hun dagelijks leven en welzijn beïnvloeden. Wij zijn er om ondersteuning en begeleiding te bieden, zodat gezinnen hun leven beter kunnen organiseren en minder stress ervaren.

Praktische ondersteuning

Onze Professionals hebben ervaring op verschillende gebieden en kunnen helpen bij allerlei praktische zaken. Denk aan het opzetten van een geordend huishouden dat past bij het gezin, het maken van een goede dagindeling en het vinden van voorzieningen en diensten die het gezinsleven ondersteunen.

 We kunnen ook helpen bij het regelen van praktische zaken in het dagelijks leven, zoals afspraken met bijvoorbeeld de dokter, school of hulpverleners. Ook kunnen we ondersteuning bieden bij het vinden van geschikte kinderopvang of naschoolse activiteiten die passen bij de interesses van het kind. Het doel van de praktische ondersteuning is om gezinnen te ondersteunen bij hun leven beter te organiseren en minder stress te ervaren, zodat ze zich kunnen richten op het welzijn van alle gezinsleden.