Jeugdhulp

Coach’EmUp is een gespecialiseerde organisatie voor jeugdhulpverlening, die jongeren en hun ouders een toegankelijke, oplossingsgerichte en cultuursensitieve begeleiding en behandeling biedt.  

Samen voor goede jeugdhulp op maat

We hechten veel waarde aan respect, gelijkwaardigheid, empathie, transparantie en open communicatie, waardoor we flexibel kunnen inspelen op de leefwereld van onze cliënten. het opbouwen van een positieve ouder-kindrelatie en het versterken van opvoedvaardigheden.

Via een gezinsgerichte en vraag gestuurde aanpak streven we naar verbetering van het welzijn en de ontwikkeling van jongeren t/m 25 jaar, en versterking van de band tussen ouders en kinderen. Daarnaast richten we ons op het aanleren van vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid, zodat zowel jongeren als ouders concrete handvatten krijgen waarmee ze in hun dagelijks leven aan de slag kunnen.

Onder onze hulpverlening vallen onder andere de volgende diensten:

jeugdhulp coachemup jeugd

Gezinsbegeleiding

Coach’EmUp biedt intensieve gezinsbegeleiding aan gezinnen met uitdagingen en problemen die invloed hebben op het welzijn van het hele gezinssysteem. Onze professionals zijn gespecialiseerd in het versterken van gezinnen die te maken hebben met verschillende uitdagingen zoals: 

  • Financiële problemen 
  • Opvoedingskwesties 
  • Relationele spanningen 

Ons doel is om positieve relaties binnen het gezin te bevorderen en de gezinsdynamiek te verbeteren. Dit doen wij door nauw samen te werken met gezinnen om communicatie te verbeteren en ouders te ondersteunen bij het versterken van hun opvoedvaardigheden. Gezinsbegeleiding kan plaatsvinden in de vorm van individuele sessies met ouders, systeemgesprekken of een combinatie van beide, afhankelijk van de behoeften en voorkeuren van het gezin. Drie redenen om voor Coach’EmUp te kiezen:

Opvoedondersteuning

Coach’EmUp biedt opvoedondersteuning aan ouders die behoefte hebben aan advies en begeleiding bij opvoedvragen. We empoweren ouders door kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen te bieden en zo hun ouderlijke opvoedvaardigheden te verbeteren. 

Onze professionals bieden ondersteuning bij het creëren van een positieve en harmonieuze gezinsomgeving. Of het nu gaat om het bevorderen van gezonde relaties binnen het gezin, het aanmoedigen van schoolparticipatie, het begeleiden van zindelijkheidstraining, het stimuleren van zelfstandigheid of het omgaan met verschillende opvoedingsstijlen binnen jouw gezin.  

Naast het verstrekken van algemeen advies, creëren wij een veilige en ondersteunende omgeving waarbinnen vrijuit gesproken kan worden over persoonlijke gezinsuitdagingen.

Individuele begeleiding

Bij Coach’EmUp kunnen jongeren rekenen op individuele begeleiding om hun zelfvertrouwen en veerkracht te vergroten. We bieden praktische ambulante hulp aan jongeren, gezinnen en kinderen. Dit betekent dat we bijvoorbeeld jongeren individueel begeleiden in situaties zoals schoolproblemen, conflicten thuis, of emotionele uitdagingen. Onze ondersteuning is gericht op het dagelijks leven en de behoeften van elke unieke cliënt. 

Coach’EmUp biedt gezinnen praktische ondersteuning bij het organiseren van hun dagelijks leven en het verminderen van stress. Met behulp van onze deskundige professionals bieden we bijvoorbeeld hulp bij het creëren van een geordend huishouden of het regelen van afspraken.

Drie redenen om voor individuele begeleiding bij Coach’EmUp te kiezen:

Praktische ondersteuning

Het zijn de kleine dingen die het leven zoveel makkelijker kunnen maken. En dat is vaak precies wat iemand nodig heeft om het overzicht te kunnen behouden of om inzicht te krijgen welke aanvullende ondersteuning nodig is.

Door factoren als autisme, AD(H)D, PTSS, depressie of dementie, door schulden- of verslavingsproblematiek of bij het verlies of wegvallen van een partner is het soms moeilijk om je situatie te overzien. Voor mensen die door deze omstandigheden een steuntje in de rug nodig hebben biedt Coach’EmUp praktische ondersteuning, zoals: 

  • Het maken van een goede dagindeling 
  • Huishoudelijke ondersteuning 
  • Meegaan naar een doktersafspraak of schoolafspraak 
  • (Gezamenlijk) boodschappen doen 
  • Het vinden van geschikte kinderopvang of naschoolse activiteiten 
  • Persoonlijke doelen opstellen 

Onze begeleiders werken samen met de cliënt volgens een vooraf opgesteld plan. Zo kunnen mensen stapsgewijs weer de zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een sociale en maatschappelijke rol in het sociale netwerk en de maatschappij. Drie redenen om voor praktische ondersteuning bij Coach’EmUp te kiezen: 

Jeugdhulp in de randstad

Onze diensten zijn beschikbaar voor mensen uit de Randstad, waaronder regio Haaglanden, Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Rijswijk en Midden-Delfland. Voor meer informatie over onze diensten en ons zorgprogramma kun je contact opnemen met zorgcoördinator Saloua Ouari via 070-7200 203 of info@coachemup.nl.