Re-integratie UWV

Coach’EmUp is gespecialiseerd in het begeleiden van kwetsbare (bi-culturele) jongvolwassenen tot en met 35 jaar, echter begeleiden wij iedereen die onze ondersteuning nodig heeft. Hierbij kan er gedacht worden aan mensen zonder startkwalificaties, thuiszitters en/of voortijdig schoolverlaters, kandidaten met een Wajong en/of WIA uitkering en/of Ziektewetuitkering. Cliënten van Coach’EmUp zijn vaak mensen met een bi-culturele achtergrond die kampen met multiproblematiek, we hebben ervaring met uitdagende gevallen. Wij gaan hierbij altijd de uitdaging aan en boeken tegen verwachtingen in successen.

Wij sluiten dus niemand uit.  

Bevorderen maatschappelijke deelname via Coach'EmUp

Gedurende dit traject zullen we de cliënten helpen om hun fysieke en mentale weerbaarheid te vergroten door het verbeteren van hun zelfvertrouwen, zelfbeeld en motivatie. Stapsgewijs helpen wij hen te re-integreren in de maatschappij. We creëren hierbij een gezonde balans in wat de cliënt zelfstandig kan en waar hij of zij hulp bij nodig heeft. Een grote focus ligt op persoonlijke effectiviteit en de client weer mee laten doen met georganiseerde activiteiten.

Re-integratie

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.


  Maatschappelijke deelname:
  jouw partner in arbeidsmarktstappen

  We gaan samen met de cliënt op zoek naar een dagbesteding waar de cliënt voldoening uit haalt. Bijvoorbeeld samen met hem of haar naar de sportschool gaan omdat je je dan onder de mensen bevindt of vrijwiligerswerk. Om de cliënt te helpen bieden we vrijwilligersplekken en werkplekken aan in samenwerking met Stichting StartUpYourLife en HireUp, onze uitzendbureau. Uiteindelijk willen we ernaartoe werken dat de cliënt (weer) aan activiteiten in groepsverband doet. Dit is een erg persoonlijk traject, hierom zijn we gefocust op het geven van 1 op 1 begeleiding. 

  Daarnaast zullen wij de client ook helpen met het opbouwen van een sociaal netwerk. Hiervoor stimuleren wij de client zelf om optimaal gebruik te maken van zijn of haar eigen netwerk. Ook gebruiken wij het sociaal netwerk dat wij zelf hebben ten gunste van de client. Ook zullen wij werken aan de sociale en praktische vaardigheden door het geven van trainingen. Dit kan in groepsverband maar ook individueel.

  Participatie interventie

  Het kan voorkomen dat je door de voorgenoemde belemmeringen lang en geïsoleerd thuis komt te zitten. Bij de module participatie interventie focussen wij er daarom op om jouw maatschappelijke deelname te vergroten en je sociaal isolement te doorbreken.

  Bevorderen Maatschappelijke Deelname

   Coach’EmUp ondersteunt je bij het versterken van je motivatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Daarnaast ondersteunen wij jou bij het zetten van de eerste stappen, op jouw tempo.

  Begeleiding bij scholing

   Indien je werkfit bent (gemaakt) en het UWV heeft vastgesteld dat je scholing nodig hebt om aan het werk te gaan, maar het je nog niet lukt om dit zelfstandig door te lopen, kan CoachEmUp jou hierbij coachen en ondersteunen.

  Naar Werk

  Met het Werkfit traject ondersteunen wij jou bij het zetten van de stappen richting de arbeidsmarkt. Wij vestigen onze focus op drie aandachtsgebieden, zoals het versterken van de werknemersvaardigheden, het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktpositie in kaart brengen.

  Sherwin Blijdt

  Mauricia Agustua

  Jarenlange ervaring binnen Coach'EmUp

  Wij doen dit door samen met cliënten te kijken op welke leefgebieden zij vastlopen en hoe we de problemen het hoofd kunnen bieden door het inzetten en ontwikkelen van de eigen kracht. De leefgebieden waar je mogelijk op kan vastlopen zijn wie ben ik als persoon, persoonlijke verzorging, communicatie, vrijetijdsbesteding, contacten aangaan en onderhouden en vrijetijdsbesteding.